Pohyb a radost v těle aneb probuď svůj ŽIVOT.

27.01.2021

V nás je ukryta moudrost celého života. 
Ne někde jinde, ale pouze a jen v každém jednom z NÁS.


Naše tělo je neuvěřitelně moudré. Všechna moudrost života je uložena v něm. Když se mu něco nelíbí, vysílá k nám jasné signály a je jen na každém z nás, zda se otevřeme tomuto poznání a chceme-li tyto signály, které k nám skrze naše tělo promlouvají, vnímat a cítit.


Oživuj pravidelně své tělo

Začni oživovat a aktivovat své tělo. Probouzej ho, ciť, vnímej a užívej si toto poznání. Jak tělo oživovat? Jakýmkoliv způsobem, kdy ho budeš plně cítit. To je jakýkoliv druh pohybu: tanec, cvičení, ale skvělá je i střídavá sprcha, otužování a sauna. Vynikající je také dotek. Dotýkat se sám se sebou či dotek přijímat od druhých. Výborné jsou celostní smyslné masáže, kdy skrze dotek různými způsoby probouzíš své tělo, které se při tomto procesu hluboce uvolní. K velice podobnému stavu dochází i při intuitivním tanci, který Tě vede do těla a hluboce probouzí a aktivuje všechny jeho části a smysly. Oživuje každou buňku ve Tvém těle.


Tanec a dotek jako LÉK

Dovol si tančit. Tanči jinak, tanči vědomě. Skrze vědomý tanec se propojíš sám se sebou. Ucítíš lehkost a radost ve svém těle. Uvolníš se, odložíš všechnu svoji tíhu a propojíš se se svým nekonečným ZDROJEM. Ciť jeho SÍLU, která Tě v tu chvíli přichází LÉČIT. Přímým dotekem se svým tělem začneš vnímat jeho opravdovost a začneš ho přijímat ve své celistvosti a kráse. Začíná tím uzdravující proces ve Tvém těle a přijetí sebe samého ve své lehkosti, jedinečnosti a kráse. Lehkost, kterou při pohybu získáš, si neseš dále i do svého života. Přináší Ti jasnost, a získáš tím nadhled nad svým životem a spojíš se s jeho opravdovým plnohodnotným žitím.


Tvůj život se promění

Až si začneš uvědomovat své tělo a začneš skrze něj cítit, změní se Ti život. Díky tomu, že začneš cítit ve svém těle, najednou ucítíš, co je v Tvém životě v pořádku a co nikoliv. Co je s Tebou v souladu a co už nikoliv. Dokážeš na svět pohlížet zcela novýma očima. Cítíš a vnímáš vnější vlivy skrze svůj vnitřní pocit. Pocit, jenž vychází z Tvého zdroje a je Tvým opravdovým neklamným vedením. Ten, který Tě nemůže nikdy zradit, pokud se mu naučíš plně důvěřovat. To vše se naučíš přes práci se svým tělem, začneš prožívat své pocity a emoce, uvolníš tlak v sobě samém a poté toto poznání můžeš integrovat do svého života. Denně budeš naplno prožívat svůj život v souladu se svým tělem.

"Pokud věříš ve svůj pocit, uvěřil si v sebe, a tím jsi pochopil život."


Tělo jako DAR

Své tělo nikdy neodložíš, je stále s Tebou, a proto je důležité ho přijmout a zamilovat se do něj. Spojovat se s ním, vážit si ho a pečovat o něj. Sledovat ho, zkoumat, objevovat a být vděčný za všechny signály, které nám dává, ať už jsou jakékoliv. Ne vždy se nám ty signály líbí, ale pokud se naučíme milovat své tělo a jsme s ním propojení, víme, že nás pouze chrání, promlouvá k nám, dává nám varování. Takovou pomyslnou stopku "Tudy už nee!" Je to buď před něčím nebo někým, či před námi samotnými, našim chováním, nějakou situací nebo prostředím, které pro nás není bezpečným. Bude k nám promlouvat vždy, když to budeme potřebovat, nebo tak dlouho, než danou situaci pochopíme, pohneme s ní a ZMĚNÍME JI!


Pro sebe a své tělo jen to NEJ

Dopřávej svému tělu jen to nejlepší. Strava je pohonem a palivem pro Tvé tělo, a tak si pečlivě vybírej, co mu dáš. Odmění se Ti za to. Ciť, jaké jídlo Ti přináší energii, po čem je Ti lehce, co Ti přináší skvělý pocit a dobrou náladu. Vyřaď vše, co Tě činí unaveným a skleslým, vše, co Ti bere Tvoji energii. Stravuj se a starej se o své tělo v rezonanci se sebou samým. Tvůj nový směr bude po zásluze odměněn, a to tím, že se budeš cítit krásně a budeš se doslova vznášet a plout svým životem. ☺


Udělej změnu pohybu

Kdykoliv nevíš, jak se pohnout z místa, a to kdekoliv ve svém životě, začni se prostě hýbat. Napřed ve svém těle a pak se pohni dále i v Tvém životě.

Je Ti těžko? Nevíš kudy kam?

Jdi se někam za roh vyskákat, vydýchat, vyběhat. Slož dříví nebo naházej uhlí do sklepa. Udělej dřepy nebo kliky na čerstvém vzduchu. Vyčistí Ti to mysl a aktivuje Tvoje tělo. Běhej, tanči, plav v řece... Dej si tzv. do těla. Uvidíš, jak účinné to je! Výborná technika je také vědomý hluboký dech, který oživuje a harmonizuje Tvoje tělo a čistí Tvoji mysl. Když spojíš pohyb a dech, máš vyhráno. Tvé tělo se začne postupně uvolňovat, Tvoje mysl projde refreshem a Ty se budeš cítit skvěle. Doslova se rozpustíš v sobě samém. Pocítíš (PO-CÍTÍŠ) nový příval energie a lehkosti.
 

Naskoč na vlnu lehkosti

Aby se Ti krásně a spokojeně žilo, potřebuješ do svého života dostat lehkost. A tu dostaneš do těla tím vším výše zmíněným. Uvolníš tělo skrze fyzickou aktivitu a vědomý dech, splyneš s vlastním rytmem. Dostaneš se do životního nadhledu a situace, které se Ti do té doby zdály složité až nevyřešitelné, náhle dostanou řešení. Řešení, která k Tobě najednou přicházejí úplně lehce a sama. Vnímáš je jako jasný signál. A najednou VÍŠ!


"Přijde AHA moment a Ty jako by ses náhle zastavil/a v čase. Něco v Tobě k Tobě promluví, přichází informace a ty víš. TY NAJEDNOU VÍŠ!"Přijde vlna lehkosti a radosti. A to je jasný signál, že to uvědomění je správné pro ten daný čas a okamžik. Toto uvědomění přichází v ten moment, kdy se nacházíš uvnitř v sobě samém. Je to taková euforie, kdy každá buňka ve Tvém těle je šťastná.


Jdi do akce

A pak jdi do akce. Změn to, co je nevyhnutelné, to, co brzdí Tvůj život a jeho radostné prožívání. Děkuj za tyto signály a děkuj sobě, že sis dovolil aktivovat a oživovat své tělo. Probouzej ho s pravidelností a věnuj mu alespoň chvíli každý den. Odměňuj ho tím, že s ním vědomě každý den chvilku budeš, že si na něj uděláš čas a dáš mu náležitou péči a pozornost. Miluj ho a obdivuj ho. Prohlížej se před zrcadlem. Zamilovávej se do něj a žehnej mu láskou. Děkuj mu za to, co pro Tebe každý den dělá. A pokud se Ti na něm něco nelíbí a můžeš to změnit, tak to udělej. Je-li to něco, co změnit nemůžeš (velký nos, krátké nohy apod.) přijímej to s vděčností a pokorou, že je vše přesně tak, jak má a jak to potřebuješ pro tento život. Vše je správně a Tvé tělo je přesně takové, jaké má být! Je to "jen obal" Tvojí duše, a proto, když se cítíš dobře v těle, cítíš se dobře i na duši - hluboko uvnitř sebe ve svém SRDCI. A pokud propojíš duši i s tělem, stáváš se v tu chvíli CELISTVÝM, RADOSTNÝM a doopravdy ze SRDCE ŠŤASTNÝM ČLOVĚKEM.


Čerstvý vzduch a veselá mysl

K tomu všemu přidej mnoho pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu, dopřej si kvalitní spánek, usmívej se na svět a uvidíš ty zázračné změny, které se Ti začnou dít. Ty jsi zodpovědný za svůj život. Za to, jak se právě nyní cítíš ve svém životě! Máš volbu to vždy změnit. VŽDY! Ty jsi pánem a TVŮRCEM svého ŽIVOTA a je jen na Tobě, jak k němu přistoupíš.

"Ty jsi tělo, ty jsi duše, ty jsi ŽIVOT!"

Přeji Ti krásnou cestu k probouzení Tvého těla, a tím i života v Tobě. ❤️

K objevení DARU, kterým je ŽIVOT, jímž jsi TY!

S láskou

Jana Valerie