Nečekej na zítřek, žádný být nemusí.

Mým posláním a darem je inspirovat druhé k radostnému prožívání jejich života. Spojovat je s jejich Zdrojem a Světlem, jehož jsou součástí. Jedině v tomto spojení dojdou k celistvosti a nespoutanému, svobodnému prožívání jejich života. 

Náš Zdroj je zdrojem všeho,
co potřebujeme znát.


Jmenuji se Jana Valerie. Jana (milostivá) Valerie (silná). 

Jsem průvodkyně oblasti plnohodnotného prožívání života. Příroda a kontakt se vším živým je pro mě obrovskou inspirací, lékárnou, meditací a zdrojem poznáním kvality opravdového života. Miluji vše voňavé, barevné, neobjevené... Naučila jsem se žít život se vším co mi přináší a v každé maličkosti vidím dary, které s láskou a díky přijímám. 


 Vím, co je život ve všech jeho podobách. Musela jsem projít bolestí, abych se prošlapala za štěstím. Přešla jsem hory, doly, výmoly... Padala a znova se zvedala. Pláčem čistila svoji duši a vyplakala celá jezera. Nevzdávala jsem to, věděla jsem, že jednoho dne najdu svoje štěstí, šla jsem stále dále.

 Nevzdávala jsem to, věděla jsem, že jednoho dne najdu svoje štěstí, šla jsem stále dále.

A pak se to stalo, pochopila jsem! Že všechna ta tma, pády, bolesti, strachy, vše, co se mi zdálo nepřekonatelné, mě posilovalo a v každé vteřině mého života mě to neustále posouvalo dále k SOBĚ SAMÉ. Prošla jsem léčením duše skrze své tělo. Díky naslouchání svému moudrému tělu a spojení se svojí duší jsem v sobě objevila svůj nový opravdový, plnohodnotný, všeobjímající ŽIVOT. 


Ozdravila jsem svoje tělo a očistila svoji duši. Prošla jsem celou řadou výcviků a lektorských kurzů, potkala mnoho báječných lidí, se kterými se společně doprovázíme na naší cestě zvané ŽIVOT.

Skrze druhé přicházíme k sobě. Jsme si vzájemnými zrcadly a učiteli na naší cestě.

Díky svému odhodlání neustále jít dál, otevírat své tělo starým zraněním, dát mu znovu prožít bolest, aby mohlo dojít k následnému ozdravení a cítění sebe samé, jsem nyní zde v celé své úplnosti, radosti a celistvosti.

Jak jsem hojila své staré rány, tak jsem si stále více uvědomovala, kým doopravdy jsem a jaké je moje poslání tady na Zemi.


Žít svůj ŽIVOT naplno a prožívat ho ve své SÍLE a KRÁSE. Ve všech jeho kvalitách, které nám přináší.  

Navrátila jsem se k tomu, co bylo od holčičky mojí přirozeností TANEC. Tanec, jenž mě osvobodil, vrátil mi moji Svobodu, Radost a neustále mě nese rytmem Života. Tanec je pro mě spočinutí v radosti, lásce, živosti a poznáním toho kým doopravdy JSEM.

    

      Tančím svůj život, žiji svůj sen.

Tanec nás provází k prožívání v našem těle. Skrze práci s tělem můžeme znovu cítit, vnímat, prožívat a poté to celé integrovat do našeho ŽIVOTA.

Každý z nás má právo žít plnohodnotný a radostný život ve zdraví a lásce. 

Jen je zapotřebí rozhodnout se, nebát se a vykročit!

Odkládat svá traumata, bolesti a zranění, která si s sebou životem neseme. Přijmout, prožít své stíny a vystoupit z nefunkčních rodinných vazeb a vzorců.


POKUD JSI PŘIPRAVENÝ 


Doprovodím Tě. Provedu Tě přesně tam, kam budeš připraven/a sám/a jít. A to vždy v tu danou chvíli, ve které se právě nacházíš. Jen měj na vědomí, že nic za Tebe neodčiním, jen Tě provedu, dále musíš jít sám/a.

______Dodatek: Vše se v našich životech děje přesně tak, jak má v ten správný moment a okamžik. Život je jedna velká cesta a jen my si určujeme její směr. Každý z nás jsme tvůrci svého života a neseme v něm svoji zodpovědnost sami za sebe. Přinesli jsme si s sebou na tento svět svoji jedinečnost a své dary, které jsou uvnitř nás. Je na čase je začít rozbalovat a otevřít... Mým přáním je, abys i Ty objevil/a svůj vnitřní Zdroj. Otevřel/a se své Životní síle, kterou neustále nosíš uvnitř sebe. Jen tak můžeš prožívat život s lehkostí a radostí. Nabízím Ti, že Tě provedu do hlubin Tvé duše a navedu Tě na Tvůj směr. Ukážu Ti, co je to spojit se sám/a se sebou, uslyšet svůj vnitřní hlas, cítit svým srdcem, oddat se stavům blaženosti a nechat rozproudit Tvoji životní energii do každé buňky ve Tvém těle. Postupně rozpustíš a odložíš bolesti, které s sebou již nechceš vláčet životem dále...

TAK KRÁČEJ

A NECH SE NÉST NA VLNĚ SVÉHO ŽIVOTA.

Ty jsi Život, Ty jsi Pravda, Ty jsi Láska. Jsi Jedním, Jsi vším ...